Ben ik een reiziger met verminderde afweer?

  1. Heeft u een chronische ziekte zoals Reuma, Colitis Ulcerosa/ziekte van Crohn, Multiple Sclerosis of Psoriasis en heeft u daar in het verleden en/of op dit moment medicijnen voor?
  2. Bent u in het afgelopen jaar behandeld voor kanker of heeft u ooit een orgaan- of beenmergtransplantatie ondergaan?
  3. Gebruikt u afweeronderdrukkende medicijnen? Voorbeelden hiervan zijn corticosteroïden (prednison)*, ciclosporine, azathioprine, mycofenolaatmofetil, tacrolimus, methotrexaat, anti-TNF-alfa middelen (infliximab, adalimumab), leflunomide, basiliximab, dacluzimab, muromomab, cyclofosfamide. *bij alleen gebruik van corticosteroid inhalaties of huidzalf kunt u “nee” beantwoorden.
  4. Heeft u een aangeboren of verworven aandoening van uw afweersysteem, bijvoorbeeld hypogammaglobulinemie of een HIV-infectie?
  5. Heeft u geen of onvoldoende miltfunctie?
  6. Heeft u een chronische aandoening van uw lever of nieren?

Indien u één of meerdere vragen hierboven met ”ja” beantwoordt, behoort u tot de categorie “reizigers met een verminderde afweer”. Om uw afspraak goed voor te bereiden vragen we u in de afspraakbevestiging het intakeformulier z.s.m. in te vullen en aan te geven waarom u een bijzondere reiziger bent.

Hieronder vindt u nog wat meer algemene informatie over het reizen met verminderde afweer.

Verminderde afweer

Reizigers komen meer dan gemiddeld in aanraking met micro-organismen als bacteriën, schimmels en virussen. Micro-organismen kunnen het lichaam binnendringen en infecties of ziektes veroorzaken. Om dat te voorkomen beschikt de mens over beschermingsmechanismen. Eén daarvan is het afweersysteem. Bij mensen met een afweerstoornis is dit systeem verstoord. Het lichaam is dan extra vatbaar voor infecties.

De aanwezigheid van een afweerstoornis vraagt om goede voorzorgsmaatregelen als u op reis gaat. Bezoek een gespecialiseerde vaccinatiekliniek het liefst voor boeking van uw reis, maar in ieder geval ruim voor vertrek.
Een afweerstoornis kan aangeboren zijn of verworven. In het laatste geval is mogelijk een infectie, bloedziekte of medicijngebruik de oorzaak.

Als gevolg van hun verminderde afweer reageren mensen met een afweerstoornis anders op vaccinaties dan gezonde reizigers. Zo is het effect van vaccins minder en bestaat er een grotere kans op complicaties. Afhankelijk van de stoornis mogen levend verzwakte vaccins (zoals gele koorts) soms niet worden gegeven. Verder zijn er vaak extra vaccinaties nodig wegens het verhoogde risico op bepaalde infectieziektes.

De kans op malaria is niet groter dan bij gezonde reizigers. Wel kan een malaria-aanval ernstiger verlopen. Kijk voor meer informatie over muggenwering bij malaria.

Of een antibioticakuur tegen reizigersdiarree nodig is, bespreekt u met de vaccinatiespecialist. Zelf kunt u de kans op diarree verkleinen door algemene hygiëneregels te volgen. Was bijvoorbeeld voor elke maaltijd uw handen. Kijk voor adviezen om reizigersdiarree te voorkomen bij voeding en hygiëne.

Een geneesmiddelenpaspoort met informatie over uw gezondheidstoestand, medicijngebruik en/of bekende overgevoeligheid is aan te raden. Neem ook een brief mee van uw behandelend arts waarin de afweerstoornis in het Engels wordt toegelicht.