Privacy

In het belang van onze organisatie en uw veiligheid is het van belang om goede maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Om deze reden hebben we uw gegevens vastgelegd in een intern elektronisch dossier, welke via een beveiligde netwerkverbinding verloopt. Ook de intake die u invult, wordt via de beveiligde (https) verbinding verstuurd. Deze gegevens zijn uitsluitend voor medewerkers van de Travel Clinic Oost toegankelijk.

Het dossier wordt gebruikt om u persoonlijk advies te geven en om dit te verantwoorden volgens de landelijke richtlijnen van het LCR (Landelijke Coördinatieorgaan Reizigersadvisering). Ter verantwoording van uw veiligheid & recht op privacy houden wij bij wanneer onze medewerkers gebruik hebben gemaakt van uw dossier.

Wij zullen niet meer gegevens van u noteren dan nodig. Alle gegevens die mogelijk relevant kunnen zijn voor een veilige reis, zijn voor u en onszelf van belang om te vragen middels de intake en te verwerken in uw persoonlijke dossier.

Ook is het belangrijk dat wij uw persoonlijke gegevens zoals adres, mailadres en telefoonnummer hebben zodat we de factuur op kunnen maken conform de eisen van de zorgverzekeraars en indien nodig contact met u op kunnen nemen.

Middels uw BSN-nummer kunnen we voorkomen dat er geen onnodige dubbele dossiers ontstaan, aangezien dit het enige officiële unieke persoonlijke nummer is. Persoonlijke gegevens worden van rechtswege minimaal 15 jaar bewaard.

Privacy Statement

Vaccinatiecentrum Travel Clinic Oost

(onderdeel van MIR Zorg U.A.)

(h.o.d.n. “TCO”)

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden ter vervanging van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij bieden u graag transparantie over de gegevens die wij verzamelen, hoe we ze gebruiken en wat uw rechten zijn onder deze nieuwe wet. Wij hebben in verband daarmee ons privacy statement herschreven. U leest ons privacy statement hieronder:

Inleiding

Het privacy statement van de TCO, gevestigd te Velp (Nederland) verschaft informatie over persoonsgegevens die we verwerken van cliënten.

Wij vinden het belangrijk om u duidelijkheid te verstrekken over het doel waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze gebruiken, beschermen en de rechten die u heeft inzake uw persoonsgegevens.

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Wij publiceren te allen tijde de laatste versie op onze website.

Vragen?

Indien u na het lezen van ons Privacy Statement vragen heeft over de inhoud of uitvoering of indien u klachten heeft hierover dan kunt u contact met ons opnemen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Persoonsgegevens vanwege verzorgen medische keuring, vaccinaties, malariamedicatie en/of persoonlijk gezondheidsadvies voor reizende medewerkers

NAW- en medische gegevens

In het belang van onze organisatie en uw veiligheid is het van belang om goede maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Om deze reden hebben we uw gegevens vastgelegd in een intern elektronisch dossier, welke via een beveiligde netwerkverbinding verloopt.

Ook de intake die u invult, wordt via de beveiligde (https) verbinding verstuurd. Deze gegevens zijn uitsluitend voor medewerkers van de Travel Clinic Oost toegankelijk.

Het dossier wordt gebruikt om u persoonlijk advies te geven en om dit te verantwoorden volgens de landelijke richtlijnen van het LCR (Landelijke Coördinatieorgaan Reizigersadvisering).

Ter verantwoording van uw veiligheid & recht op privacy houden wij bij wanneer onze medewerkers gebruik hebben gemaakt van uw dossier.

Wij zullen niet meer gegevens van u noteren dan nodig. Alle gegevens die mogelijk relevant kunnen zijn voor een veilige reis, zijn voor u en onszelf van belang om te vragen middels de intake en te verwerken in uw persoonlijke dossier.

Ook is het belangrijk dat wij uw persoonlijke gegevens zoals adres, mailadres en telefoonnummer hebben zodat we de factuur op kunnen maken conform de eisen van de zorgverzekeraars en indien nodig contact met u op kunnen nemen.

Middels uw BSN-nummer kunnen we voorkomen dat er geen onnodige dubbele dossiers ontstaan, aangezien dit het enige officiële unieke persoonlijke nummer is. Persoonlijke gegevens worden van rechtswege minimaal 15 jaar bewaard.

Hoe gebruiken wij persoonsgegevens:

De TCO gebruikt de persoonsgegevens die in ons bezit zijn voor diverse doeleinden:

Wettelijke plicht tot dossieropslag geleverde zorg aan cliënten

Om onze kwaliteit te garanderen en goede zorg te waarborgen zijn wij verplicht om geleverde zorg aan clienten op te slaan in een persoonlijk dossier.

Informatiedoeleinden

Indien een cliënt vragen heeft over reeds geleverde zorg of toekomstige reisplannen kan men hierover contact opnemen. Om de vraag goed te kunnen beantwoorden is registratie van persoonsgegevens van belang.

Persoonsgegevens vanwege bijzondere omstandigheden

Hiermee worden persoonsgegevens bedoeld die wij zouden kunnen verzamelen vanwege bijzondere omstandigheden. Te denken valt bijvoorbeeld aan een terugroepactie van een vaccinbadge. In een dergelijk geval zullen uw gegevens opgenomen worden in onze reguliere registratie en/of in een speciaal daartoe gecreëerd databestand.

Vragen vanwege onze geleverde diensten

Indien een cliënt ons benadert met algemene vragen worden de gegevens niet opgeslagen. Tenzij de vraag nader onderzocht dient te worden en om een overzicht van de gezondheidsgegevens en persoonsgegevens vraagt en wij er bij de cliënt op terug moeten komen.

Recht op inzage, correctie of verwijdering

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u wilt weten welke gegevens wij van u hebben geregistreerd of voor welk doel wij deze gebruiken dan heeft u (wettelijk) recht op inzage in uw gegevens.

Daarnaast of in verband met de inzage kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan te passen of te verwijderen.

U kunt tevens bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marktonderzoek en verkoopactiviteiten. Indien u geen prijs (meer) stelt op e-mails of andere correspondentie van commerciële aard (onderzoek, direct marketing, telemarketing en/of e-mailmarketing) dan kunt u uzelf afmelden via de (bij de correspondentie) bijgesloten hyperlink.

Delen van gegevens met derde partijen

Persoonlijke gegevens worden opgeslagen in ons softwareprogramma, welke wordt gehost door Vaccinatieregister B.V.. Dit gebeurt onder strikte contractuele voorwaarden, waaronder een geheimhoudingsbeding. Onze softwareleverancier heeft zijn programma zo ingericht dat deze voldoet aan de eisen van de A.V.G.

Persoonsgegevens worden, behoudens wettelijk voorschrift, niet gedeeld met een andere derde partij tenzij hiervoor persoonlijk toestemming is gegeven door de cliënt.

Persoonsgegevens vanwege elektronische nieuwsbrieven

Men kan zich via onze website(s) of middels speciale registratieformulieren opgeven als abonnee van één of meer van door ons verzorgde elektronische nieuwsbrieven.

Aanmelding geschiedt door middel van een zogenaamd “double opt-in” proces, dat wil zeggen dat u alleen als abonnee genoteerd wordt wanneer u na aanmelding via de website de instructies opvolgt. Onderaan iedere nieuwsbrief treft men een hyperlink aan waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven voor verdere ontvangst van een of meerdere nieuwsbrieven. Indien u zich uitschrijft voor verdere ontvangst van de nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens verwijderd uit onze registratie.

Cookiebeleid

Wij maken op onze websites gebruik van zogeheten “cookies”. Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen en die informatie bevatten. De website instrueert de browser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer of Google Chrome) om deze cookies op uw computer op te slaan.

Wij maken gebruik van zowel “functionele cookies” als “tracking cookies”.

De functionele cookies worden gebruikt om de website gebruikersvriendelijker te maken door het gedrag van de bezoeker bij te houden en bepaalde voorkeuren op te slaan, bijvoorbeeld bij het aanmelden voor een evenement.

De tracking cookies worden gebruikt om bezoekersstatistieken bij te houden over het gebruik van onze website. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics.

U kunt deze cookies ook uitschakelen. Ga hiervoor naar de instellingen in het menu van uw browser om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Houdt u er rekening mee dat wanneer u de cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen en/of het gebruiksgemak van de website beperkt wordt.

Indien u een vraag heeft over privacy en de werkwijze binnen onze organisatie dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.