Hoe verloopt een reisconsult?

Hoe een reisconsult verloopt is afhankelijk van uw situatie. Wij leveren reizigersadvies op maat. Er wordt gekeken naar de geplande activiteiten, de duur en verdere bijzonderheden rondom uw reisbestemming. Mogelijk medicatiegebruik en ziektegeschiedenis worden opgenomen in het digitale dossier. Deze gegevens kunnen invloed hebben op de adviezen en vaccinaties die worden aanbevolen.  Tijdens het reisadvies zal de reizigersverpleegkundige de verschillende infectieziekten waar u risico op heeft uitleggen. Mogelijk is er een vaccinatie of medicatie ter bescherming tegen deze infectieziekte of zijn er preventieve maatregelen die u zelf kunt toepassen zodat u goed beschermd op reis kunt gaan. Zo nodig geven wij folders mee of sturen we u deze toe per mail.

Vaccinaties nodig?

Er wordt gekeken welke vaccinaties u nodig heeft en deze kunt u tijdens het consult meteen toegediend krijgen.
Soms is er nog een vervolgafspraak nodig, bijvoorbeeld wanneer er meerdere vaccinaties als serie nodig zijn. Het tarief van deze afspraak is voordeliger omdat de indicaties en contra-indicaties al tijdens de eerste afspraak (het zogenoemde reisconsult) verwerkt zijn.

Kosten

De kosten van een afspraak zijn opgebouwd uit de volgende items:

  • Consultkosten (de verpleegkundige bekijkt op basis van uw intakegegevens welke indicaties en contra-indicaties er zijn en zorgt dat u de eventueel benodigde vaccinaties toegediend krijgt);
  • Vaccinatiekosten (de kosten van het vaccin; deze worden per vaccin afgerekend, u betaalt dus alleen het vaccin wat u op de dag van de afspraak toegediend krijgt);
  • Internationaal vaccinatiepaspoort (indien gewenst en nog niet in uw bezit);
  • Receptkosten (indien van toepassing, voor het uitschrijven van bijvoorbeeld een malariarecept);
  • Zelfzorgartikelen (indien gewenst en nog niet in uw bezit).

De kosten komt u terugvinden in onze tarievenlijst.

Telefonisch consult

U kunt ook een telefonisch consult inplannen. Dit is handig als u denkt alleen recept(en) of advies nodig te hebben. De kosten hiervoor kunt u terug vinden op onze tarievenlijst. Mochten er naar aanleiding van dit telefonische consult toch vaccinatie(s) nodig zijn, dan maken we meteen een afspraak op een van onze locaties, hiervoor worden dan wel vervolgconsult kosten gerekend.

Video’s

De onderstaande informatieve filmpjes van Sanofi Pasteur geven ook een duidelijk beeld van hoe een reisconsult verloopt.

Video: Afspraak is afspraak

Video: Geen schrik voor een prik!