Duikkeuring

Duiken is een fantastisch avontuurlijke sport. Iedereen die gaat duiken loopt een risico of hij of zij gezond is of niet. Ben je van plan om je duikbrevet te gaan halen of ben je een ervaren duiker, iedereen kan zich bij de Travel Clinic Oost duikmedisch laten keuren. De duikkeuring wordt verricht door een ervaren (gecertificeerde) duikerarts, volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD). De NVD adviseert een duikmedische keuring voor iedereen die gaat starten met duiken en dit elke drie jaar te laten herhalen. Bij personen boven de 50 jaar zelfs jaarlijks, net als bij bepaalde medische aandoeningen (bijvoorbeeld diabetes). De duikerartsen bij de Travel Clinic Oost zijn internisten en hebben daarom nog extra expertise op dit vakgebied.

Bij veel duikscholen in het buitenland wordt alleen een schriftelijke keuring gedaan. Hoewel elke duikkeuring met een vragenlijst begint, kan een vragenlijst alleen nooit een keuring vervangen. Een duikerarts kan de risico’s inschatten en uitleggen welke maatregelen nodig zijn om de risico’s te verkleinen. Soms zijn simpele maatregelen genoeg. In de duikgeneeskunde is het meestal geen kwestie van zwart-wit denken, daarom is de duikerarts vaak een ook meer een soort adviseur.

Wat houdt een duikkeuring in?

De duikkeuring duurt ongeveer een half uur en wordt uitgevoerd door een arts van ziekenhuis Rijnstate die ook geregistreerd duikarts is. Tijdens de keuring wordt gekeken naar de vooraf ingevulde medische informatie, er wordt een anamnese gedaan en een lichamelijk onderzoek, inclusief longfunctie en een oor onderzoek. Er wordt bekeken of er voor de onderzochte duiker specifieke risico’s bestaan en of deze acceptabel zijn. U krijgt adviezen om zo veilig mogelijk te kunnen duiken.
Soms wordt er geadviseerd om aanvullend onderzoek te doen, voordat iemand goedgekeurd kan worden (bijvoorbeeld een uitgebreider inspanningsonderzoek). Hier zijn extra kosten aan verbonden.

Wanneer krijgt u de uitslag?

U krijgt direct de uitslag, tenzij er aanvullende onderzoeken moeten worden afgesproken.

Wat betekent de uitslag?

Na de keuring ontvangt u een ‘fit to dive’ verklaring die wereldwijd geldig is.

Wat voor bewijs krijgt u?

U krijgt een Engelstalig certificaat met de volgende informatie:
– Goedkeuring met eventuele beperkingen
– Datum, tijd en locatie afspraak
– Uw persoonsgegevens (voorletters, voornamen, achternaam, geboortedatum en geslacht)
– Naam en handtekening arts
– Onze gegevens

Hoe plan ik een afspraak in?

Online via maak een afspraak. Op onze locatie in Rijnstate ziekenhuis Arnhem kunt u op donderdag terecht tussen 11.30-12.30 en op vrijdag tussen 14.00-16.00.

Wat zijn de kosten?

De kosten kunt u terug vinden op onze tarievenlijst. Het kan zijn dat het wordt vergoedt door uw zorgverzekering. Raadpleeg hiervoor uw zorgpolis.