Medische keuring (voor of na verblijf (sub)tropen)

Deze medische keuring wordt gedaan voor mensen die via bedrijven, uitzendorganisaties of op particulier initiatief in de (sub-) tropen verblijven. Het gaat hierbij om een keuring voor vertrek, tussenkeuring of keuring na terugkomst.

Wij maken geen doktersverklaringen over uw chronische ziekte voor bijvoorbeeld vliegtuigmaatschappijen. Hierbij kunt u terecht bij u behandeld arts.

Bent u ziek geworden na uw reis? Neem dan direct contact op met uw huisarts. Voor tropen gerelateerde vragen kan de huisarts altijd overleggen met de dienstdoende internist-infectioloog van ziekenhuis Rijnstate of uw eigen ziekenhuis.

Wat houdt de medische keuring in?

Omdat iedere medische keuring anders is, adviseren wij om de benodigde papieren vooraf zoveel mogelijk zelf in te vullen. Stuur deze vervolgens samen met de eventuele aanvullende eisen uiterlijk 3 werkdagen vóór uw keuring naar info@travelclinicoost.nl, zodat wij een goede planning en schatting van de kosten kunnen maken. Aanvullende benodigde onderzoeken kunnen wij laten verrichten in Ziekenhuis Rijnstate.

De medische keuring duurt ongeveer een half uur en wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde arts van ziekenhuis Rijnstate. Er wordt een intakegesprek en lichamelijk onderzoek gedaan. Indien nodig wordt er ook een screenend laboratorium onderzoek verricht via het laboratorium van Rijnstate. Op indicatie kunnen aanvullende onderzoeken worden gedaan, zoals: een röntgenfoto, hartfilmpje, en specifieke testen in bloed, urine of ontlasting.

Heeft u voor de keuring specifieke onderzoeken nodig? Neem dan vooraf contact met ons op, dan kunnen wij beoordelen of dit mogelijk is en misschien kunnen we dit al vooraf voor u inplannen. Ten behoeve van de kwaliteit van de keuring maken wij graag gebruik van informatie van uw huisarts.

Wanneer krijgt u de uitslag?

Pas als alle uitslagen bij ons binnen zijn. De keuringsarts kan u aangeven hoelang dit ongeveer duurt.

Wat betekent de uitslag?

Na de keuring ontvangt u het keuringsrapport met de uitslagen per mail. Indien alles goed is, kunt u hiermee aantonen dat u gezond bent om in het buitenland te verblijven of dat u gezond bent na terugkomst uit het buitenland.

Wat voor bewijs krijgt u?

U krijgt een Engelstalig certificaat met de volgende informatie:
– Of u bent goedgekeurd voor langdurig verblijf in het buitenland
– Datum, tijd en locatie afspraak
– Uw persoonsgegevens (voorletters, voornamen, achternaam, geboortedatum en geslacht)
– Naam en handtekening arts
– Onze gegevens

Daarnaast ontvangt u een medisch keuringsrapport met de bevindingen van de arts samen met de uitslagen van het laboratorium.

Hoe plan ik een afspraak in?

Online via maak een afspraak. Op locatie Rijnstate ziekenhuis Arnhem kunt u op dinsdag & vrijdag terecht tussen 14:00-16:00. Wilt u liever op donderdag komen dan kan dit tussen 13:00-15:00. Deze kunt u niet online inboeken. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.
Heeft u ook reisvaccinaties en/of reisadvies nodig? Plan dan vóór deze afspraak een extra afspraak (dit hoeft niet op dezelfde dag te zijn). Kies voor afspraaktype ‘Telefonisch reisconsult’.

Wat zijn de kosten?

De kosten kunt u terug vinden op onze tarievenlijst. Let op: deze prijzen zijn exclusief de eventueel extra benodigde onderzoeken.