Medische keuring (voor of na verblijf (sub)tropen)

Deze medische keuring wordt gedaan voor mensen die via bedrijven, uitzendorganisaties of op particulier initiatief in de (sub-) tropen verblijven. Het gaat hierbij om een keuring voor vertrek, tussenkeuring of keuring na terugkomst.

Wij maken geen doktersverklaringen over uw chronische ziekte voor bijvoorbeeld vliegtuigmaatschappijen. Hiervoor kunt u terecht bij uw behandeld arts.

Wat houdt de medische keuring in?

De medische keuring duurt ongeveer een half uur en wordt uitgevoerd door een internist-infectioloog van ziekenhuis Rijnstate. Na een intakegesprek volgt een lichamelijk onderzoek. Indien van toepassing worden er onderzoeken gedaan die nodig zijn voor de keuring, zoals een röntgenfoto, hartfilmpje en specifieke testen in bloed, urine of ontlasting.
Ten behoeve van de kwaliteit van de keuring maken wij graag gebruik van informatie van uw huisarts.

Heeft u voor de keuring specifieke onderzoeken of documenten nodig, geef dit dan aan bij het maken van de afspraak. Ook kan er sprake zijn van onderzoeken die al vóór de keuring uitgevoerd kunnen worden, dit kunnen wij dan in overleg met u inplannen. 

Wanneer krijgt u de uitslag?

De arts kan vaak al tijdens de keuring beoordelen of u goedgekeurd bent. In dat geval zenden wij u binnen 2 werkdagen een Engelstalig certificaat waarin staat dat u goedgekeurd bent voor langdurig verblijf in het buitenland.
Dit document is bedoeld voor uw werkgever.

Daarnaast ontvangt u een medisch keuringsrapport met de bevindingen van de arts samen met de uitslagen van het laboratorium.
In verband met het ontvangen en verwerken van de laboratoriumuitslagen duurt dit proces ca. 1-2 weken.
Het medisch keuringsrapport wordt uitsluitend aan u toegezonden.

Hoe plan ik een afspraak in?

U kunt hiervoor op werkdagen van 10.00 – 14.00 uur contact met ons opnemen op telefoonnummer 088-0055944. Indien gewenst kunnen wij u ook terugbellen op een ander tijdstip, geeft u dit dan aan middels het contactformulier of stuur een email aan info@travelclinicoost.nl.
Wij plannen in overleg met u een datum voor de keuring in. Om de keuring zo goed mogelijk voor te bereiden, informeren wij ook naar specifieke wensen of eisen die aan de medische keuring en/of aan documenten hiervoor, gesteld worden.
Heeft u ook reisvaccinaties en/of reisadvies nodig? Geef dit dan aan, zodat we ook deze afspraak kunnen inplannen. 

Wat zijn de kosten?

De kosten kunt u terug vinden op onze tarievenlijst. Let op: deze prijzen zijn exclusief de eventueel extra benodigde onderzoeken.