Medische keuring (voor of na verblijf (sub)tropen)

Deze medische keuring wordt gedaan voor mensen die via bedrijven, uitzendorganisaties of op particulier initiatief voor langere periodes of frequent naar de (sub-) tropen of andere landen met verhoogd gezondheidsrisico vertrekken. Het gaat hierbij om een keuring voor vertrek, tussenkeuringen en keuringen na terugkomst.

Wij maken geen doktersverklaringen over uw chronische ziekte voor bijvoorbeeld vliegtuigmaatschappijen. Hierbij kunt u terecht bij u behandeld arts.

Bent u ziek geworden na uw reis. Neem dan direct contact op met uw huisarts. Voor tropen gerelateerde vragen kan de huisarts altijd overleggen met de dienstdoende internist-infectioloog van ziekenhuis Rijnstate of uw eigen ziekenhuis.

Wat houdt het in?
De medische keuring duurt ongeveer een half uur en wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde arts van ziekenhuis Rijnstate. Een intake gesprek en lichamelijk onderzoek wordt gedaan. Indien nodig wordt er ook een screenend laboratorium onderzoek verricht via het laboratorium van Rijnstate. Op indicatie kunnen aanvullende onderzoeken worden gedaan, zoals: een röntgenfoto, hartfilmpje, en specifieke testen op bloed, urine of ontlasting. Heeft u voor de keuring specifieke onderzoeken nodig? Neem dan vooraf contact met ons op, dan kunnen wij beoordelen of dit mogelijk is en misschien kunnen we dit al vooraf voor u inplannen. Ten behoeve van de kwaliteit van de keuring maken wij graag gebruik van informatie van uw huisarts.

Wanneer krijgt u de uitslag?
Pas als alle uitslagen bij ons binnen zijn. De keuringsarts kan u aangeven hoelang dit ongeveer duurt.

Wat betekent de uitslag?
Na de keuring ontvangt u het keuringsrapport met de uitslagen. Indien alles goed is kunt u hiermee aantonen dat u gezond bent om in het buitenland te verblijven of na terugkomst uit het buitenland.

Wat voor bewijs krijgt u?
U krijgt een Engelstalig certificaat met de volgende informatie:
– Of u bent goedgekeurd voor langdurig verblijf in het buitenland
– Datum, tijd en locatie afspraak
– Uw persoonsgegevens (voorletters, voornamen, achternaam, geboortedatum en geslacht)
– Naam en handtekening arts
– Onze gegevens

Daarnaast ontvangt u een medisch keuringsrapport met de bevindingen van de arts samen met de uitslagen van het laboratorium.

Hoe plan ik een afspraak in?
U kunt alleen telefonisch een afspraak inplannen voor onze locatie Rijnstate ziekenhuis Velp op vrijdag & dinsdag tussen 14.00 en 16.00. Een afspraak inplannen kan altijd binnen twee weken. Ook spoedkeuringen zijn in overleg mogelijk buiten de genoemde tijden.

Wat zijn de kosten?
De kosten kunt u terug vinden op onze tarievenlijst. Let op: deze prijzen zijn exclusief de eventueel extra benodigde onderzoeken.