Bloedonderzoek

Een bloedonderzoek is een procedure waarbij bloedmonsters worden afgenomen en geanalyseerd om meer informatie te krijgen over iemands gezondheid. Soms kan het nodig zijn om voor een reis of werk een aanvullend bloedonderzoek te laten doen. Dit kan in bepaalde situaties ook nodig zijn voor bijvoorbeeld een visumaanvraag.

Hoe gaat een bloedonderzoek in zijn werk?

Ons proces is eenvoudig en doeltreffend. U kunt online via onze website, of telefonisch via ons secretariaat, een afspraak inplannen op ons verpleegkundig spreekuur voor een ‘consult overige’ of een telefonisch consult.

Tijdens dit consult zal de verpleegkundige uw behoeften bespreken en bepalen welke bloedonderzoeken of diagnostische tests voor u van belang zijn. Indien nodig overlegt de verpleegkundige met de internist-infectioloog. U krijgt via de mail een labformulier toegestuurd voor bloedafname. U kunt dan bloed af laten nemen bij een locatie van Zeker Weten. Zij hebben diverse locaties in de regio met ruime openingstijden en snelle toegangslijsten waar u terecht kunt voor een onderzoek. Als de uitslag binnen is dan ontvangt u deze van ons volgens de afspraken die wij met u hebben gemaakt.  

Soorten bloedonderzoeken

  • Antistoffencontrole hepatitis A (titerbepaling)
  • Antistoffencontrole hepatitis B (titerbepaling)
  • Hepatitis B dragerschap
  • Antistoffencontrole waterpokken (varicella zoster)
  • Bloedgroepbepaling
  • HIV-screening
  • Tuberculosescreening (IGRA)
  • Alcohol en Drugstest
  • Bof, mazelen en rode hond screening

Kosten

De kosten voor het consult en de bloedonderzoeken vindt u terug op onze tarievenpagina.