Meningitis

Meningitis (ook wel bekend als nekkramp of hersenvliesontsteking) treedt vaak in epidemieën op. Tegen een aantal varianten kan men zich preventief laten vaccineren.

Besmetting
Overdracht vindt plaats via direct contact van persoon tot persoon door druppeltjes die vrijkomen bij hoesten en niezen van de geïnfecteerde.
Besmetting treedt met name in de wintermaanden op in situaties waar veel mensen dicht op elkaar leven. In de sub Sahara Afrika komen in het droge seizoen (november tot juni) vaak uitbraken voor. Mensen kunnen geïnfecteerd zijn zonder opmerkelijke verschijnselen. Zij zijn dragers van de ziekte en dienen als reservoir en bron van infectie voor anderen. Vatbaarheid voor de ziekte neemt af naarmate men ouder wordt.

Verschijnselen
Er zijn verschillende uitingsvormen van meningitis. Meningokokken meningitis begint plotseling met intense hoofdpijn, koorts, misselijkheid, braken, lichtschuwheid en stijve nek, gepaard met enkele neurologische verschijnselen. In 5-10% van de gevallen is de ziekte fataal, ondanks behandeling. Na genezing heeft 20% last van restverschijnselen. Als de bacterie in het bloed terecht komt, vindt er snelle verspreiding door het gehele lichaam plaats. Dit heeft shock, bloedingen onder de huid en een hoge sterfte toto gevolg.

Preventie
Minimaliseer de kans op overdracht door het vermijden van mensen die niesen en hoesten; voorkom intensief contact met lokale bevolking.
Hoewel het risico bij reguliere reizigers relatief laag is, kan vaccinatie voor reizigers die intensief contact hebben met locale bevolking aan te raden zijn. Ook bij “crowding”, bijvoorbeeld tijdens de Hajj of verblijf in vluchtelingenkampen, kan vaccinatie zinvol zijn. Een meningokokkenvaccinatie geeft 5 jaar bescherming. Voorkom “overcrowding”. Indien nauw contact geweest is met een geïnfecteerde, dient direct contact opgenomen te worden met een arts. Een vroegtijdige behandeling is heel belangrijk.