Malaria +

Malaria is een infectieziekte, veroorzaakt door parasieten die door muggen worden overgedragen op mensen. Er bestaan vier vormen waarvan er één dodelijk kan verlopen. De ziekte is te voorkomen door uzelf te beschermen tegen muggensteken en in bepaalde gebieden preventief malariamiddelen in te nemen.

Besmetting
In veel (sub)tropische gebieden kunt u besmet raken. Met name Zuid-Amerika, Afrika en Zuidoost Azië zijn bekende malariagebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat het aantal besmettingen wereldwijd op 300 tot 400 miljoen. Twee tot drie miljoen malariapatiënten overlijden jaarlijks aan de ziekte. De laatste jaren is het aantal besmettingen in veel landen gestegen.
De vrouwelijke Anopheles-muggen brengen malaria over. Via hun beten komen parasieten in het menselijk lichaam. Deze vermenigvuldigen zich eerst in de lever en later in de rode bloedcellen. De muggen steken over het algemeen tussen de avondschemering en zonsopgang.

Verschijnselen
Malaria kan koortsaanvallen en koude rillingen veroorzaken. Soms zijn de verschijnselen minder uitgesproken en heeft de patiënt vooral hoofdpijn en een grieperig gevoel. De meest ernstige vorm heet Malaria tropica. Bij deze variant kunnen de klachten snel verergeren en tot de dood leiden. Malaria tertiana, ofwel ‘derdedaagse koorts’ komt in twee varianten voor en kan maanden of zelfs jaren na besmetting nog koortsaanvallen en koude rillingen geven. De laatste variant heet Malaria quartana, ook wel ‘vierdedaagse koorts’.
Malariaprofylaxe zijn middelen die gebruikt worden ter voorkoming van malaria.

Preventie
Er bestaat voor reizigers helaas nog geen geschikt vaccin tegen malaria. U kunt malaria voorkomen door antimuggenmaatregelen  te nemen en/of door antimalariamiddelen te slikken.
Zorg dat u ’s avonds en ’s nachts zo min mogelijk gestoken wordt door muggen. Gebruik een antimuggenmiddel met DEET, draag bedekkende kleding en slaap onder een (geïmpregneerd) muskietennet. Gebruik volgens voorschrift malariaprofylaxe als u in gebieden met een hoog malariarisico verblijft. De medicatie kan niet alle varianten van malaria voorkomen, bescherming tegen muggenbeten blijft dus nodig!
Als u tijdens een verblijf in de tropen of na terugkomst in Nederland koorts krijgt of vermoedt dat u malaria heeft, ga dan zo snel mogelijk naar een arts of ziekenhuis. Laat uw bloed onderzoeken op malariaparasieten en start bij besmetting direct met de behandeling. Vermeld bij uw doktersbezoek altijd dat u in een malariagebied bent geweest.