Hoogteziekte

Bij verblijf boven de 2500 meter hoogte kan men hoogteziekte oplopen, een signaal waarbij het lichaam aangeeft moeite te hebben met de veranderde zuurstofspanning. Hoogteziekte kan ernstige vormen aannemen. Door eenvoudige preventieve maatregelen en eventueel benodigde medicatie kan hoogteziekte worden voorkomen. Tijdens een afspraak op ons spreekuur kijken we samen welke voorzorgsmaatregelen voor u zinvol zinvol zijn.

Besmetting
Bij hoogtes boven 2500 meter is de kans op hoogteziekte aanwezig. Of u er last van krijgt, hangt af van uw gezondheidstoestand, de stijgsnelheid en of u voldoende rust neemt. Hoogteziekte ontstaat door een verlaagde zuurstofspanning op grotere hoogte. Hoe hoger u komt, hoe ijler de lucht en dus hoe minder zuurstof deze bevat. Het kost het lichaam dan veel moeite om de benodigde zuurstof binnen te krijgen. Het is meestal niet voorspelbaar wie last van hoogteziekte zal krijgen. Wel hebben mensen die eerder hoogteziekte hebben gehad, meer kans er de volgende keer ook last van te krijgen.

Verschijnselen
De meest voorkomende symptomen van hoogteziekte zijn hoofdpijn (ondanks pijnstillers), misselijkheid, gebrek aan eetlust, slapeloosheid, duizeligheid, braken, kortademigheid zelfs in rust, ongewone moeheid en verminderde urineproductie. Milde hoogteziekte: Deze treedt op enkele uren tot een dag na aankomst op grote hoogte. De verschijnselen bestaan uit kortademigheid, hoofdpijn, misselijkheid en algemeen onwelbevinden, een soort kater gevoel. Ernstige hoogteziekte: Hierbij verergert de hoofdpijn. De kortademigheid verhevigt en treedt ook in rust op, met name ’s nachts. Men kan zo sloom worden dat hulp nodig is bij eten en aankleden. Bij lopen ontstaat een dronkemansloop. Ernstige hoogteziekte is een bedreigende aandoening en kan zonder behandeling leiden tot vocht in de longen en hersenen (long- en hersenoedeem), coma en de dood.

Preventie
Hoogteziekte kan worden voorkomen door het lichaam de tijd te geven om te acclimatiseren. De beste maatregel in geval van hoogteziekteverschijnselen is afdalen naar een lager niveau.
Hoogteziekte is in de meeste gevallen te voorkomen als u de volgende tips in acht neemt:
Stijg langzaam, in uw eigen tempo en neem voldoende rust
Slaap op een lagere hoogte dan de hoogte die u overdag bereikt heeft
Neem na elke 1000 meter stijging een rustdag
Voorkom uitputting en uitdroging
Neem bij hoofdpijn paracetamol (werkt dit na twee tabletten niet, daal dan af)

Er bestaan ook medicijnen ter voorkoming of behandeling, zoals Diamox. Dit middel voorkomt hoofdzakelijk de verschijnselen van hoogteziekte. Diamox wordt ook wel gebruikt als iemand al hoogteziekte heeft. Het middel mag alleen worden voorgeschreven in overleg met een arts die ervaring heeft met hoogteziekte. Bij gebruik van Diamox blijft het belangrijk om in geval van klachten te acclimatiseren en absoluut niet verder te stijgen alvorens de klachten verholpen zijn.