DTP (Difterie, Tetanus & Polio)

Difterie, Tetanus en Polio (Kinderverlamming) zijn aandoeningen die gelukkig bijna niet meer voorkomen in Nederland. In andere landen komt het nog wel vaker voor waardoor het belangrijk is om gevaccineerd te zijn voor de reis.

Besmetting
Difterie wordt door druppelinfectie van de ene op de andere mens overgebracht, bij huiddifterie ook door huidcontact. Tetanus komt overal ter wereld voor. U kunt de ziekte oplopen als straatvuil, aarde, mest of stof in een wond komt. Het poliovirus wordt overgedragen van mens op mens via de ontlasting of door met ontlasting besmet voedsel en/of drinkwater. Polio komt nog voor in gebieden met minder goede hygiënische omstandigheden. Dit geldt met name voor Azië en Afrika.

Verschijnselen
Difterie komt in ons land niet meer voor, maar in veel andere landen nog wel. Deze bacterie maakt gifstoffen. De keel kan ernstig opzwellen, waardoor de ademhaling wordt bemoeilijkt. Als deze gifstoffen in het bloed komen, kan een ernstige ontsteking van het hart ontstaan, waaraan u zou kunnen overlijden. Daarnaast kan de bacterie een ontsteking van de huid veroorzaken. Deze vorm is minder ernstig. Wanneer u nooit tegen deze ziekte bent ingeënt  bevelen wij u aan dit alsnog te laten doen.

Wanneer de tetanusbacterie in een wond komt, kan deze gifstoffen gaan uitscheiden, waardoor in het hele lichaam ernstige spierkrampen kunnen optreden. Als ook de ademhalingsspieren worden aangedaan kan men aan deze ziekte overlijden. Besmetting net het poliovirus kan verlamming van de spieren veroorzaken die soms van blijvende aard kan zijn.

Preventie
De DTP-vaccinatie is aan de meeste mensen die na 1950 geboren zijn op de kinderleeftijd gegeven (als DKTP) via het Rijksvaccinatieprogramma. Vanaf het 19e jaar wordt bij een reis naar een endemisch land een herhalingsvaccinatie geadviseerd die 10 jaar geldig is. Als men nooit eerder deze vaccinaties heeft gehad wordt een volledige serie van 3 injecties aanbevolen.