Cholera

Cholera is een besmettelijke ziekte, die een darmontsteking veroorzaakt. De ziekte wordt veroorzaakt door de cholerabacterie. Sommige landen vragen om een choleraverklaring (stempel) in het vaccinatieboekje, een vaccinatie is echter niet nodig voor gezonde reizigers afkomstig uit Nederland. De stempel is voldoende als u de douane passeert en wordt op ons spreekuur verstrekt.

Besmetting
Cholera kan men oplopen via drinkwater en onvoldoende hygiëne waardoor men in contact komt met ontlasting. Het risico om een ernstige vorm van cholera op te lopen in landen waar deze ziekte voorkomt, is voor reizigers praktisch te verwaarlozen. Mensen in goede conditie en met goed functionerend maagzuur hebben zeer geringe kans op ernstige choleraverschijnselen. Personen die in erg primitieve gebieden verblijven met een duidelijk laag hygiëneniveau (zoals expats en ontwikkelingswerkers) lopen wel risico; dan is het goed om vaccinatie te overwegen.

Verschijnselen
Diarree, koorts, algehele malaise, uitdroging.

Preventie
Door het in acht nemen van hygiënische maatregelen kunt u cholera voorkomen. Vaccinatie is vaak overbodig, in sommige gevallen wordt een cholerastempel in het vaccinatieboekje gezet om problemen bij grensovergangen te voorkomen. De stempel geeft aan dat je uit een land komt waar cholera niet voorkomt. Sinds enkele jaren is er een vaccin op de markt dat reizigers een (gedeeltelijke) bescherming biedt tegen cholera. Vaccinatie is uitsluitend aan te raden bij mensen met een chronische aandoening waardoor ze een verminderde afweer tegen infecties hebben en bij ontwikkelingswerkers die langdurig onder primitieve omstandigheden verkeren.