BMR (Bof, Mazelen & Rode Hond)

BMR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Bof, Mazelen en Rode Hond zijn aandoeningen die in Nederland veelal niet meer voorkomen, doordat kinderen op jonge leeftijd worden gevaccineerd. In het buitenland is dit niet altijd het geval, waardoor kans op infectie aanwezig is. Vooral bij volwassenen kan besmetting met één van deze ziektes ernstig verlopen.

Mazelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Wereldwijd zijn er uitbraken gaande van de mazelen. Dit komt mede door de lage vaccinatiegraad deze is al gesignaleerd in Zuid-Europa. Kinderen en sommige volwassenen die nog niet zijn gevaccineerd en de ziektes als kind niet  hebben doorgemaakt, worden aangeraden om zich te laten vaccineren alvorens men op reis gaat.

Mazelen krijg je via aanhoesten en niezen. Het is één van de besmettelijkste ziekten en is kenmerkend door zijn rode huiduitslag. De complicaties van de mazelen kunnen ernstig verlopen (bij kleine kinderen maar ook bij volwassenen); wat zich bijvoorbeeld kan uiten in longontsteking, middenoorontsteking of in zeldzame gevallen een hersenontsteking wat tot de dood kan leiden.

Risico
De onderstaande groepen lopen het hoogste risico:
Volwassenen die geboren zijn tussen 1965 en 1975: deze mensen zijn niet gevaccineerd voor mazelen en het is niet zeker of ze de ziekte hebben doorgemaakt vroeger als kind.
Kinderen jonger dan 14 maanden oud: voor jonge baby’s die nog niet (volledig) zijn gevaccineerd voor de mazelen is deze ziekte bedreigend.  Vanaf de leeftijd van 6 maanden kan een extra BMR-vaccinatie worden toegediend als men een hoog risicogebied bezoekt.