Bilharzia (Schistosomiasis)

Bilharzia is een wormziekte. De larven leven in water en kunnen de intacte huid binnendringen. In het lichaam ontwikkelen ze zich tot wormen die in de bloedvaten van darm of blaas leven.

Besmetting
Contact met oppervlaktewater (pootje baden, zwemmen) in bepaalde delen van Afrika, Midden- en Zuid-Amerika en het Midden- en Verre Oosten, kan een ernstige wormziekte tot gevolg hebben. De infectie wordt overgebracht door de larven van zoetwaterslakken. Deze zijn voornamelijk te vinden langs oevers van rivieren, meren en moerassen. Wanneer u in besmet water zwemt of baadt kan een larve door uw huid binnen dringen.
In een vroege ontwikkelingsfase dringt de larve van de worm uit het oppervlaktewater de huid binnen. In de bloedvaten van de darm of blaas ontwikkelen deze parasieten zich tot volwassen wormen.

Verschijnselen
De ziekte verloopt in twee stadia. De eerste fase duurt enkele weken tot soms maanden. Koorts, diarree en huidafwijkingen zijn bekende symptomen. In de chronische fase ontstaat een ontsteking in de blaas of darmen. Enkele maanden tot jaren na besmetting kunnen klachten optreden als diarree met bloed of bloed in de urine. De infectie kan overigens ook zonder klachten verlopen.

Preventie
Vermijd elk contact met langzaam stromend en stilstaand zoet oppervlaktewater. Chloorbaden en de zee zijn wel veilig. Deze ziekte kan met medicijnen worden behandeld.