Vergoedingen Zorgverzekeraars

Goed om te weten: reisvaccinaties en malariaprofylaxe worden veelal grotendeels vanuit het aanvullende pakket van zorgverzekeraars vergoed.
Dit gaat buiten het basispakket en dus ook buiten uw eigen risico om.

Raadpleeg hier of dit voor u van toepassing is.