Medische keuring (voor of na verblijf (sub)tropen)

Deze medische keuring wordt gedaan voor mensen die via bedrijven, uitzendorganisaties of op particulier initiatief voor langere periodes of frequent naar de (sub-) tropen of andere landen met verhoogd gezondheidsrisico vertrekken. Het gaat hierbij om een keuring voor vertrek. Ook zijn tussenkeuringen en keuringen na terugkomst mogelijk.

Wat houdt het in?
De keuring duurt ongeveer een half uur, waarbij anamnese en lichamelijk onderzoek wordt gedaan. Meestal wordt er ook een screenend laboratorium onderzoek verricht via het laboratorium van Rijnstate. Op indicatie kunnen aanvullende onderzoeken worden gedaan, zoals: een röntgenfoto, hartfilmpje, en specifieke testen op bloed, urine of ontlasting. Ten behoeve van de kwaliteit van de keuring maken wij graag gebruik van informatie van de huisarts. De keuring wordt gedaan door een internist-infectioloog, waardoor wij extra expertise op het gebied van (tropische) infectieziekten hebben.

Wanneer krijgt u de uitslag?
U krijgt de uitslag als de uitslagen van alle aanvullende onderzoeken binnen zijn.

Wat betekent de uitslag?
Na de keuring ontvangt u ‘certificate of medicall fitness’ wat aantoont dat u gezond bent om in het buitenland te verblijven of na terugkomst uit het buitenland.

Wat voor bewijs krijgt u?
U krijgt een Engelstalig certificaat met de volgende informatie:
– Of u bent goedgekeurd voor langdurig verblijf in het buitenland
– Datum, tijd en locatie afspraak
– Uw persoonsgegevens (voorletters, voornamen, achternaam, geboortedatum en geslacht)
– Naam en handtekening arts
– Onze gegevens

Daarnaast ontvangt u een medisch keuringsrapport met de bevindingen van de arts samen met de lab uitslagen.

Heeft u een medisch keuringsrapport via uw werkgever wat ingevuld dient te worden? Ook dit kan de keuringsarts voor u invullen.

Hoe plan ik een afspraak in?
U kunt alleen telefonisch een afspraak inplannen voor onze locatie Rijnstate ziekenhuis Velp op vrijdag & dinsdag tussen 14.00 en 16.00.

Wat zijn de kosten?
De kosten kunt u terug vinden op onze tarievenlijst.