In de stad Wuhan in China is een uitbraak ontstaan van een nieuw coronavirus waarmee duizenden mensen besmet zijn en inmiddels meer dan 200 overleden. De meeste besmettingen zijn in de provincie Wuhan, maar ook in veel andere regio’s en landen zijn besmettingen gemeld. Klik hier voor het actuele aantal besmettingen en regio’s.

Besmetting en symptomen

De klachten en symptomen die patiënten hebben van het nieuwe coronavirus zijn longproblemen, koorts en een longontsteking. Het virus lijkt niet erg besmettelijk maar het is gebleken dat het ook van mens op mens over te dragen is.
Eerste besmettingen waren van mensen die een markt bezochten waar levende dieren werden verkocht, zoals vogels en vissen. Het coronavirus is over te dragen via mensen en dieren, buiten het lichaam kan het virus moeilijk overleven.

Verspreiding van het virus

In China zijn steden afgesloten en is er geen (vlieg) verkeer mogelijk i.v.m. de mogelijke verspreiding van het virus. Besmette en mogelijk besmette patiënten over de hele wereld worden in quarantaine gehouden om te voorkomen dat het virus verspreidt. Dit zorgt ervoor dat de kans op het oplopen van het virus buiten China erg klein is.

Advies reizigers

In het algemeen geldt het advies voor reizigers om markten met vis of levende dieren te vermijden en om algemene hygiënemaatregelen toe te passen, ook vanwege het risico op de vogelgriep.
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om alleen noodzakelijke reizen te maken naar Wuhan, vanwege de maatregelen die de Chinese overheid heeft genomen om de verspreiding en besmetting tegen te gaan.
Voor de laatste berichtgeving over het nieuwe coronavirus verwijzen we u naar het RIVM, WHO en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bronenn: NOS,RIVM, WHO,LCR,www.nu.nl