Malaria advies

Malaria is één van de meest voorkomende infectieziekten in de tropen en wordt overgedragen door muggen. Tijdens uw afspraak bij de TCO krijgt u informatie of voor uw reisbestemming malariaprofylaxe (preventieve medicatie) nodig is en wordt ervoor gezorgd dat u een passend middel krijgt voorgeschreven. De TCO biedt tevens diverse muggenwerende artikelen om malaria te voorkomen. Klik hier voor meer informatie over malaria.

Wat moet ik doen als ik denk dat ik malaria heb?

Tijdens verblijf in de tropen:
Als u vermoedt dat u malaria heeft, moet u zo snel mogelijk uw bloed op malariaparasieten laten onderzoeken door de dichtstbijzijnde arts of ziekenhuis, zodat direct met de juiste behandeling gestart kan worden.
Bij klachten die kunnen wijzen op malaria, moet u zo snel mogelijk de dichtstbijzijnde arts of ziekenhuis bezoeken om te laten onderzoeken of u malaria heeft. Als dat laatste het geval is, kunt u direct de meegegeven noodbehandeling volgens voorschrift innemen.
Als er binnen 24 uur geen arts of ziekenhuis bereikbaar is, dan neemt u wanneer de malariaverschijnselen met koorts langer dan 24 uur aanhouden, de meegegeven noodbehandeling volgens voorschrift.
Na het starten van een noodbehandeling moet u altijd een (plaatselijke) arts raadplegen, om er zeker van te zijn dat de behandeling de juiste is en uw klachten niet een andere oorzaak hebben. Vooral als de koorts niet binnen 48 uur na de start van de noodbehandeling verdwijnt, de verschijnselen ernstiger worden of indien u braakt. Indien u binnen een uur na innemen van de noodbehandeling heeft gebraakt, moet u een nieuwe dosis innemen. Zie voor meer informatie kopje ‘Noodbehandeling’.

Na terugkeer in Nederland:
Ook na terugkeer in Nederland kunt u gedurende de eerste twee maanden ‘griepachtige’ verschijnselen krijgen, al dan niet met koorts, die op een beginnende malaria tropica kunnen duiden. Raadpleeg in een dergelijk geval uw huisarts. Vermeld daarbij dat u onlangs in een malariagebied bent geweest.

Derdedaagse koorts (veroorzaakt door de parasieten P. vivax of P. ovale), de belangrijkste andere vorm van malaria, kan maanden tot ongeveer vier jaar na terugkomst uit de tropen of beëindiging van de antimalariamiddelen, nog aanvallen veroorzaken. Deze gaan gepaard met koortsaanvallen en hevige koude rillingen die heel kenmerkend om de dag terugkomen. Men spreekt hierbij van een goedaardige vorm van malaria, omdat deze zelden dodelijk is.

Noodbehandeling

Door uw reizigersadviseur is mogelijk geadviseerd om een noodbehandeling mee te nemen op reis. In dat geval kunt u zichzelf zo nodig behandelen met tabletten. Neem een thermometer mee op reis om koorts te kunnen vaststellen. Naast het meenemen van de noodbehandeling moeten ook zorgvuldig antimuggenmaatregelen genomen worden.

Waarom een noodbehandeling?
In gebieden met een middelmatig risico weegt de kleine kans op het krijgen van malaria doorgaans niet op tegen de kosten en mogelijke bijwerkingen van het slikken van anti-malariamiddelen ter voorkoming van (ernstige) malaria.

Wanneer neem ik een noodbehandeling in?
Bij klachten die kunnen wijzen op malaria, moet u zo snel mogelijk de dichtstbijzijnde arts of ziekenhuis bezoeken om te laten onderzoeken of u malaria heeft. Als dat laatste het geval is, kunt u direct de meegegeven noodbehandeling volgens voorschrift innemen.
Als er binnen 24 uur geen arts of ziekenhuis bereikbaar is, dan neemt u wanneer de malariaverschijnselen met koorts langer dan 24 uur aanhouden, de meegegeven noodbehandeling volgens voorschrift.
Na het starten van een noodbehandeling moet u altijd een (plaatselijke) arts raadplegen, om er zeker van te zijn dat de behandeling de juiste is en uw klachten niet een andere oorzaak hebben. Vooral als de koorts niet binnen 48 uur na de start van de noodbehandeling verdwijnt, de verschijnselen ernstiger worden of indien u braakt. Indien u binnen een uur na innemen van de noodbehandeling heeft gebraakt, moet u een nieuwe dosis innemen.

Hoe neem ik een noodbehandeling in?
De dosering voor een noodbehandeling van malaria is afhankelijk van welke tabletten u gebruikt en bij kinderen ook van het gewicht. Hieronder is door uw reizigersadviseur aangegeven wat voor u van toepassing is.

Atovaquon/proguanil 250/100mg
tablet (als merkloze tabletten en als Malarone® verkrijgbaar)

 • 4 tabletten per dag, gedurende 3 dagen;
 • Neem het dagelijkse aantal tabletten in één keer in met voedsel (bij voorkeur een vetrijke maaltijd);
 •  Neem elke dag op hetzelfde tijdstip in, gedurende drie dagen;
 • Dosering voor kinderen is afhankelijk van het gewicht;
 • Mogelijke bijwerkingen zijn: buikpijn, misselijkheid, diarree, hoofdpijn en soms braken;
 • Gebruik niet als u zwanger bent of een ernstige nierfunctiestoornis heeft;
 • Indien u borstvoeding geeft, overleg dan met uw reizigersadviseur.

Artemether/lumefantrine 20/120mg
tablet (Riamet®, Coartem®)

 • Behandeling met in totaal 6 doseringen;
 • 6 doseringen van 4 tabletten;
 • Doseringsschema: 0, 8, 24, 36, 48 en 60 uur;
 •  Bij voorkeur innemen bij een (vetrijke) maaltijd;
 •  Dosering voor kinderen is afhankelijk van het gewicht;
 •  Mogelijke bijwerkingen zijn: verminderde eetlust, slaapstoornissen, hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, braken, buikpijn, spierpijn, gewrichtspijn en vermoeidheid.

Wat is de dosering van antimalariamiddelen voor mijn kind?

Atovaquon/proguanil 250/100mg
tablet (als merkloze tabletten en als Malarone® verkrijgbaar)

 • 11 – 21 kg: 1 tablet per dag, gedurende 3 dagen
 • 21 – 31 kg: 2 tabletten per dag, gedurende 3 dagen
 • 31 – 41 kg: 3 tabletten per dag, gedurende 3 dagen
 •  ≥ 41kg: 4 tabletten per dag, gedurende 3 dagen

Artemether/lumefantrine 20/120mg
tablet (Riamet®, Coartem®)

 • 15-25 kg: 6 doseringen van 2 tabletten, volgens schema
 • 25 – 35 kg: 6 doseringen van 3 tabletten, volgens schema
 •  ≥ 35 kg: 6 doseringen van 4 tabletten, volgens schema
 • doseringsschema: 0, 8, 24, 36, 48 en 60 uur

NB Lees ook altijd de bijsluiter.

Proguanil/Atovaquon (Malarone®) tabletten kunnen tegen een voordeeltarief via ons worden betaald en bij apotheek Rijnstate worden afgehaald. Krijgt u uw malariatabletten vergoed via uw aanvullende zorgverzekering? Controleer dan s.v.p. in uw polisvoorwaarden of deze uitsluitend door een gecontracteerde apotheek geleverd moeten worden.