Nieuw buiktyfusvaccinatie advies Congo D.R. (Kinshasa) (bron: WHO)
Het buiktyfusvaccinatie advies voor het gehele land is gewijzigd. Dit betekent voor:

Niet bijzondere reizigers ≥ 2 jaar:
Vaccinatie adviseren bij een verblijf ≥ 3 maanden.

Bijzondere reizigers ≥ 2 jaar:
Vaccinatie adviseren bij een verblijf ≥ 2 weken en tenminste een van de volgende voorwaarden:
– Maagzuurremming: door operatie of door gebruik van H2-receptorantagonisten (bv. cimetidine, ranitidine) of gebruik van protonpompremmers (bv. lansoprazol, omeprazol, pantoprazol).
– Personen die door hun beroep of de aard van hun reis, bijvoorbeeld familiebezoek (VFR), een hoge kans hebben op expositie aan fecaal verontreinigd voedsel of drinkwater.
– Verminderde cellulaire immuniteit door hiv (CD4-aantal <500 cellen/mmᶟ)
– Vaatprothesen en klepprothesen. Dit geldt niet voor stents en pacemakers.

Reizigers < 2 jaar:
Buiktyfusvaccinatie is altijd gecontra-indiceerd.