Diabetes en reizen

Mensen met suikerziekte hebben op reis een verhoogde kans op een ontregeling van hun diabetes, soms zelfs met ziekenhuisopname als gevolg. Verandering van dagritme en activiteiten, verandering van dieet en verandering van klimaat kunnen van invloed zijn op de bloedglucosewaarde. Ook reisziekte, tijdsverschillen en infecties kunnen ontregeling veroorzaken. Reizigers met diabetes zijn gevoeliger voor huidinfecties die ook nog eens ernstiger kunnen verlopen. Een goede voorbereiding op de reis is om deze redenen van belang. Tijdens een afspraak op de Travel Clinic Oost krijgt u naast de benodigde vaccinaties een advies welke op uw persoonlijke gezondheidssituatie is afgestemd.

Het is aan te raden om tijdens uw verblijf vaker de bloedsuikerwaarde te controleren, met name bij het gebruik van insuline. Om hypo’s te voorkomen kan men het best instellen op niet te lage glucosespiegels. Het is raadzaam om altijd extra (druiven-)suiker (en evt glucagon) bij de hand te hebben, ook is het aan te raden uw reisgenoten te instrueren wat zij kunnen doen bij een op de hoogte zijn wat te doen bij een hypoglycemie.
Bij warm weer is de huid beter doorbloed en wordt insuline sneller opgenomen. Door extreme koude en grote hoogte kunnen glucosemeters foutief lage waarden aangeven. Hiermee dient rekening te worden gehouden. In verband met verhoogde gevoeligheid voor infecties is een goede wondhygiëne belangrijk. Men dient niet op blote voeten te lopen, gemakkelijke schoenen te dragen en extra inspectie op verwonding wordt aanbevolen.

Insuline en spuitbenodigdheden moeten in het vliegtuig met de handbagage worden meegenomen. Insuline mag namelijk niet bevriezen. Op reis kan de insuline het best worden bewaard in een koeltas (niet tegen de koelelementen aanleggen) of in een thermosfles omdat de insuline haar werking verliest als het warmer wordt dan 8 graden. Aanpassing van het insulineschema tijdens de vlucht is nodig als er een tijdsverschil van meer dan 2 tijdszones bestaat. U kunt dit het best bespreken met uw behandelend arts of met de diabetesverpleegkundige.

Hoewel goede voeding- en hygiënemaatregelen voor iedere reiziger belangrijk zijn om gezondheidsproblemen te voorkomen, is het voor reizigers met diabetes een extra aandachtspunt. Kijk voor meer informatie over algemene tips bij voeding en hygiëne.