Corona: Antistoffenbepaling

Op dit moment voeren we deze bepaling niet uit.