Geldigheid vaccinaties

Het is niet altijd even eenvoudig om zelf uit te zoeken of je nog steeds beschermd op reis gaat.

In het gele vaccinatieboekje staat veelal aangegeven tot en met wanneer het desbetreffende vaccin bescherming biedt.  Maak bij twijfel altijd een afspraak voor een gezond op reisadvies.

De beschermingsduur geldt voor gezonde reizigers, de bescherming(sduur) kan in bepaalde situaties minder zijn. De arts en verpleegkundige van de TCO houden bij het geven van je vaccinaties rekening met je gezondheidssituatie. Zo voorkom je dat je voor iedere reis weer opnieuw gevaccineerd moet worden. Onderstaande vind je een tabel met de algemeen geldende beschermingsduur van de meest voorkomende vaccinatieseries.

Infectieziekte Beschermingsduur
DTP tien jaar
Gele Koorts vanaf tien dagen na toedienen 10 jaar en in veel situaties levenslang
Cholera in Nederland wordt alleen een stempel gezet, onbeperkt geldig
Hepatitis A één jaar na de eerste vaccinatie, minstens 30 jaar na de tweede vaccinatie
Hepatitis B na een volledige serie wordt ervan uitgegaan dat reizigers levenslang beschermd zijn. Een herhalingsvaccinatie is dus niet meer nodig
Buiktyfus (injectie) drie jaar
Meningokokken  ACW135Y) vijf jaar
Meningokokken (C) langwerkend, mogelijk levenslang
Tekenencefalitis één jaar na de eerste twee vaccinaties, drie jaar na de derde vaccinatie
Japanse encefalitis kinderen: twee jaar na de eerste drie vaccinaties; volwassenen: na 2 vaccinaties wordt bij aanhoudend risico na 1 jaar een boostervaccinatie gegeven, de beschermingsduur na deze booster is nog niet bekend.
Tuberculose (BCG): deze vaccinatie geeft levenslang een beperkte bescherming
Bron: Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).