Bedrijfsvaccinaties

Aan bedrijven en instellingen bieden wij de mogelijkheid om werknemers te bescherming tegen infectieziekte.

Men behoeft echt niet altijd naar het buitenland te reizen om een infectieziekte op te lopen. In Nederland kunnen mensen ook geïnfecteerd raken met bijvoorbeeld influenza, hepatitis B en tuberculose. Bedrijven zijn vanuit de nationale kwaliteitseisen verplicht om de verantwoordelijkheid te nemen voor de mogelijke beroepsrisico’s binnen hun instelling. Steeds vaker wordt het belang van vaccinatie ingezien om dergelijke risico’s te minimaliseren. Bedrijven kunnen de Travel Clinic Oost consulteren om het belang van vaccinatie te beoordelen. De TCO kan bedrijven en diens medewerkers op locatie vaccineren en de bijbehorende voorlichting verzorgen.

Hepatitis B

Hepatitis B kan overgedragen worden via bloed-bloedcontact; dus ook via prik-, bijt-, spataccidenten op het werk. Veel mensen lopen vanuit hun beroep risico op hepatitis B, bijvoorbeeld. medewerkers in zorginstellingen. Instellingen die medewerkers willen beschermen tegen hepatitis B kunnen terecht bij de TCO.
Steeds meer (zorg)instellingen eisen tegenwoordig van medewerkers (en stagiaires) dat zij een Hepatitis-B vaccinatie verklaring en tbc-vrij verklaring (Mantoux) kunnen overleggen bij aanvang van de werkzaamheden.

Griepprik

De griepprik (tegen influenza) biedt bescherming tegen een aantal heftige en zeer besmettelijke griepvormen. Voor gezonde mensen is influenza niet direct gevaarlijk. Voor mensen die al te kampen hebben met gezondheidsproblemen kan de ziekte wel ernstige gevolgen hebben. Om deze reden is het belangrijk dat zorgpersoneel (van verpleeghuizen, thuiszorginstellingen, ziekenhuizen etc) zich jaarlijks laat vaccineren.