Het vaccinatieschema voor rabiës is veranderd naar twee in plaats van drie injecties vóór de reis.
Dat scheelt de reiziger aanzienlijk in kosten en dit betekent dat de reiziger ook nog kort voor vertrek een goede bescherming tegen rabiës kan opbouwen.

Op basis van nieuw onderzoek heeft de WHO geconstateerd dat twee vaccinaties met minimaal een week tussentijd een goede bescherming geeft. Het LCR (landelijk coördinatiecentrum reizigersadvisering) heeft dit advies overgenomen.